KORLOY | CARMON | VERTEX | TOS | SKODA

Koneistustyökalut Patrikainen

Ne paremman työkalut

Poraus

Metallin poraaminen on yleinen työvaihe metallitöissä. Metallin poraamiseen tarvitaan porakone, joka pyörittää poraa ja poranterää, jolla metallia porataan. Metallin poraaminen vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta, jotta reiän koko ja muoto ovat oikeat.

Porakoneita on erilaisia, ja niiden käyttö perustuu pyörivään liikkeeseen. Porakoneen tärkein osa on sen porakärki, joka voi olla valmistettu monesta eri materiaalista. Yleisimpiä materiaaleja ovat nopea- ja kovateräs, koboltti ja karbiidi. Poranterän halkaisijan tulee vastata porattavan reiän halkaisijaa, jotta poraus onnistuu oikein.

Metallin poraaminen vaatii myös oikeanlaista jäähdytystä. Porauksen aikana poranterä kuumenee, ja jäähdytysneste, kuten jäähdytysöljy, on tärkeää poraamisen onnistumisen kannalta. Jäähdytysneste estää poranterän ylikuumenemisen, mikä voi johtaa sen tylsymiseen ja vaurioitumiseen.

Metallin poraamisen aikana on tärkeää valita oikea porausnopeus. Liian nopea tai liian hidas porausnopeus voi johtaa huonoon lopputulokseen. Metallilajilla, poranterän koolla ja materiaalilla on kaikki vaikutus oikean porausnopeuden valinnassa. Liian nopea porausnopeus voi myös aiheuttaa poranterän kuumenemisen liikaa.

Metallin poraamisessa on tärkeää käyttää oikeaa tekniikkaa, jotta reiästä tulee tarkka ja halutun kokoinen. Poranterää tulee pitää kohtisuorassa porattavaan pintaan nähden, jotta reiästä tulee tasainen. Lisäksi poraamisen aikana on tärkeää pitää poranterä koko ajan liikkeessä, jotta se ei jumiudu tai aiheuta virheitä porausjäljessä.

Metallin poraaminen vaatii siis huolellisuutta ja tarkkuutta, mutta oikeilla työkaluilla ja tekniikoilla se onnistuu hyvin. On myös tärkeää valita oikea poranterä ja jäähdytysneste, jotta reiästä tulee tarkka ja tasainen. Metallin poraaminen on yleinen työvaihe monissa metallitöissä, ja hyvin tehtynä se mahdollistaa tarkkojen reikien poraamisen erilaisiin metallirakenteisiin.

Siirry sivun alkuun